Nieuws van Tuincentrum Veeneslagen

Goede afwatering in de tuin

Goede afwatering in de tuin

De enorme hoosbuien van de afgelopen tijd, waardoor woonkamers, kelders, straten en tuinen blank kwamen te staan, maken maar weer eens duidelijk dat het heel belangrijk is te zorgen voor een goede afwatering in de tuin. Een aantal mogelijkheden en tips om wateroverlast te voorkomen.

  • Maak van uw tuin geen compleet bestrate ‘concrete jungle’; ideaal is een verhouding van 30% bestrating/verharding en 70% beplanting.
  • Kies halfverharding (split, grind, gravel, schelpen, houtsnippers) voor de aanleg van tuinpaden.
  • Leg waar mogelijk (garage, schuur, tuinhuis) een groen dak aan; die beplanting vangt ook regenwater op.
  • Zorg voor een losse, luchtige bodemstructuur door – zeker bij een nieuwbouwhuis – de grond goed om te spitten en te verbeteren met compost.
  • Laat paden en het terras een klein beetje schuin aflopen, een centimeter per vierkante meter, zodat het water naar de border, het gazon of in een afvoerputje of -goot loopt.
  • Leg staalprofielen tussen de terrastegels.
  • Leg bij een structureel natte grond een drainagesysteem aan of laat dit door een specialist aanleggen.